Variantlar - 2.58 MB, PDF Savollar
Variantlarga qaytish
1-variant "Adanboyeva Gulbahor"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B D A D B B A A D A A B B D D C C D A A D C C B 22
To'g'ri javob B C C
2-variant "Xamidova Mayramxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B B B A B D B C C C A D A A C A A C A D D C D D B 18
To'g'ri javob C A C B D A D
6-variant "Roziqov Ro`ziboy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A B D A A B B A C C D D C B D B C B D A D C C D 18
To'g'ri javob C C B A A A B
7-variant "Sotvoldiyev Akmal"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A A B A C D C A B C D A D C A C C C C A C D B B D 22
To'g'ri javob B D B
8-variant "Abdug`afforova Jumagul"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A D D C C B A C A A A D B C A B C D A C D D C D A 21
To'g'ri javob B B B C
9-variant "Yusupova Durdona"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C B A D A A A C B A C B D D C A A B B C D A C D 20
To'g'ri javob C A C D B
10-variant "Mirzaqulova Zuhra"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C B C B A A C D C D B A A A A A C C A D A C B D 19
To'g'ri javob B D C A B D
11-variant "Boypo`latova Noila"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B B A A D C C B C A D C A A A A A D B C A D A B 19
To'g'ri javob B D C B D C
12-variant "Bahodirova Hilola"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B D A D C B A A A A C D B B A D A A C D B D B C 19
To'g'ri javob B C D B C D
13-variant "O`zganboyeva Shohsanam"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B D C A B D A B B D D C B C A C C D D C A A C D 20
To'g'ri javob C A B B A
14-variant "To`lashboyeva Shoxida"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C D B C D B A A A B D B A C C C D B B B A A B D D 18
To'g'ri javob A C C A B D C
15-variant "Abdusamadov S"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A A B D C C B C A D B B C C B B A D B C B C C D 12
To'g'ri javob D C A A D A B C B A C D C
16-variant "Abduvahobova Anora"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C C A B D D B B D C D A A C A D A D B D D C D A B 21
To'g'ri javob B A C A
17-variant "Isomiddinova Nigora"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C B C A A B D A D B A A A D B D A A C B A B D C 19
To'g'ri javob C D C A D B
18-variant "Abdunabiyeva Oydinoy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C A D D B A D B A D C D D B A C D A A B C C D A 19
To'g'ri javob B A C D B B
19-variant "Murodbekov S"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B C B B A A C C D B D C B D C C B B C D D B C D 19
To'g'ri javob D C A A A A
20-variant "Qobulov Faryozbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B A B B D A D A B C C C A A D D B A A C C B C D 23
To'g'ri javob D B
21-variant "Foziljonova Zilolaxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D B D A A B D C A B A A D C B D C A C B C B A A 23
To'g'ri javob C D
22-variant "Yulchiyeva Dilobarxon (5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A D C B D C C C B B B D D A B A A D B B A C A B B 17
To'g'ri javob C A B B A D C D
23-variant "Zaylobiddinova G"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A A D B D C A B C D D C C A B A C D D B C A C D C 20
To'g'ri javob C B A B A
24-variant "Mo`minova Mohina"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B B B C C C D B A C B A B A A B A A C C D C C A 21
To'g'ri javob D A D D
25-variant "Rahmataliyeva Ozoda"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C D A C B B A D D B A D B B B D C A A D C C A C C 23
To'g'ri javob D A
26-variant "G`aniyev A`zamjon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C B D A C A B B D A B C B A D B D B A D B B A 12
To'g'ri javob C D D A C D A A C A C A D
27-variant "Xursanova Fotima"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B B C A B A B D D B A D B A D D A C D B B C A 21
To'g'ri javob C A C A
28-variant "Ne`matullayev Doston"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B D B B C D D A D C B D C D D C A A A D A A A 15
To'g'ri javob A D C C B D B B A B
29-variant "Komilov Muhammadabdullo"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B D A A B C C B C A D B A A C D D B A D C A D A 21
To'g'ri javob A D B C
30-variant "Jo`rayeva Z"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C C D D A C A C B B A B A B C A B D A C D B A D B 23
To'g'ri javob D C
31-variant "Abduraimova Ozoda"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C B B D D C A A B C C B B C A A C D A D C A A B 21
To'g'ri javob A D D C
32-variant "Oripov Islomiddin"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C A C A A B C D B A A C A D A B A A C B D A D C A 20
To'g'ri javob B B C D D
33-variant "No`monov Alimardon (Ustun nimaligini tushunmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D C D C B A A C D C A B A C C A B C C A A B C D C 16
To'g'ri javob C B C D A A B D D
34-variant "Hasanboyeva Shaxnoza"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B A C D B B A D D A C A D A C B D B D B B A B A 19
To'g'ri javob B C B C C D
35-variant "G`ulomova Nafosat (5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C B C C C D B A A B A D A A A A C C B D B B C C 19
To'g'ri javob D A D B D A
36-variant "Isaqova Muharramoy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B A D C C C A C C D B D C B B D D C A B B D D A C 21
To'g'ri javob A B A A
37-variant "Mahmudova Mohinur"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C D B A D B D C D B A A C C C B A A C B B A D D 18
To'g'ri javob B D C C B A A
38-variant "Zulparova Sadoqat"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D C A A B B A B C A B D C B B C D C D B B D A D C 19
To'g'ri javob D A A C A C
39-variant "Alijonova Diyora"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B B A A D D C A D B A B B A A C C B B A A A C B C 19
To'g'ri javob C D D C D D
40-variant "Turg`unova Dilorom"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C D C A C D A C B A A A D B D C C B D A B C C A 18
To'g'ri javob A B B B D A D
41-variant "Tojiboyeva Saboxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D C A D C C D D B C D C B A C A B A B A D C A D 19
To'g'ri javob D A B A D C
42-variant "Abduraxmonov Saydullo(5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B B A B A A A B D D D C D D C A D C C C B B A A 22
To'g'ri javob B C A
43-variant "Abdullayev Omadbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C D A D B D B A B C D A C D B B C D A D A C A B A 21
To'g'ri javob A C A B
44-variant "Aliyeva Himoyatxon (Savol varaqasidagi chiziq nimani anglatishini bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C A C C A D B A D D D B D A A D C C B A B C C C 17
To'g'ri javob C B C A B D B A
45-variant "Abduvosiyev Ibrohimjon (5 gacha sanashni ham, savol varaqasidagi chiziq nimani anglatishini ham bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A D A D D A D D B C A C A B B A D C D D A C D A 19
To'g'ri javob B A C B C B
46-variant "Raximjonova Maxsuma"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C C C B B B A D A A C A B A C C A A A D B D D A B 21
To'g'ri javob D D B A
47-variant "Abduxalilov Sh"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B C D B B A C C A B D A A B D A A D B A B C A D 22
To'g'ri javob C D C
48-variant "Rayimjonova Odinaxon (5gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A D D A C C C C B B B A B B D C D A B D A B A A 18
To'g'ri javob C B C D C B A
49-variant "Rahimberdiyev Ahrorbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D D A A A C B B D D A D B C A B A A B C A C A D 19
To'g'ri javob D C C D B B
50-variant "Qodirjonov Oyatulloh"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C A B A B A B D A D A A D A C D D C C D D D C B 22
To'g'ri javob B A C
51-variant "Abdullayev Sanjarbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B D C A B C C C B A A D D C B B D A C A A A A B 24
To'g'ri javob D
52-variant "Alixo`jayev Asadbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C D A C A D B C A C B D A A C B A A B A B D C A 12
To'g'ri javob A D A D C B C C B D A D B
53-variant "Badalov Islombek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B A D A A B C C D B D A A B A D A A D B D D B A 11
To'g'ri javob B D C D B D B C D A A B C C
54-variant "Toshpo`latov Davlatbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D D C D A C D B A B D A A C B C B B A C D A A C D 18
To'g'ri javob C B D D A B A
55-variant "Isroilov Ismoil"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B B D B B C D B D A A B A D C D B B C A D C A B 9
To'g'ri javob D A A D A C A B D C C C A B D A
56-variant "Toshpo`latov Hikmatillo"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B A D C C D D B A B A D B A C D D A A A D A C C B 19
To'g'ri javob B D C A C B
57-variant "Mahmudjonov Marg`ubiddin"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A A A A B B A C B A B C C C D C D B A C A B C D D 17
To'g'ri javob D D A D A D B C
58-variant "Turg`unov Izzatbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C A B B A C C D B B C C A B B D C B A B D D A C C 16
To'g'ri javob A A D A D C B B D
59-variant "Odiljonov Abdulaziz"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B A B C C D A A D A A C A A B D D D B B B D A C C 22
To'g'ri javob C B D
60-variant "Mirzamamitov Abdurahim(5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C D C B A D B D A A A A A B A C C C B D A C B A D 20
To'g'ri javob A B D C B
61-variant "Odilov Saidbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A C B D C A D A B B B A C C D A A C D C C D D C 21
To'g'ri javob B A B A
62-variant "Tojiddinov Eldor"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B A C D C D A A A D B D C A C A C C D A C D D D B 18
To'g'ri javob C A B B B C B
63-variant "Sharopov Husniddin (5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B C B A A B A B C C B A C D A C A A B A B C A C 13
To'g'ri javob D D B A A D D C D C D B
64-variant "Nuriddinov Hurshidbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C A D C A C B C B C A A A A C D A C A D D A C A D 17
To'g'ri javob B D B D B C B A
65-variant "Toshpo`latov Doniyor"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C A A B B D B B A C C A C C A C B A D B C A A A A 13
To'g'ri javob A D D D A B B C D A D C
66-variant "Ahmadaliyev Bahriddinxo`ja"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B A A B C D B A A A A A B D B D A C D D D C C A 20
To'g'ri javob D B C C B
67-variant "Ahmedov Husanboy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A A C D C A D A B B A A D C D C B A A D C C B B 17
To'g'ri javob B C D C B D B A
68-variant "Ismoilova Kamola"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C B B A B B A C A D C D A C A D C B A D B C A A 15
To'g'ri javob D C D B C D A B C D
69-variant "Komilova Dilfuza"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B B A D D A A B D A A C A B B B B B A D B C D B 16
To'g'ri javob D C C D B C D C C
70-variant "Bahriddinova Sanobar"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A B C C B B B D B A D C A A C B C D D C B A C D 15
To'g'ri javob C A A C A D A B A B
71-variant "Qurbonova Muhlisa"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C D C D B B D C B A A D B A D A A C A D C A A A 14
To'g'ri javob A D D C C C D B C B B
72-variant "Jalilova Saidaxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B A D C D D A C C D B D A C C B B A C D C D C B A 11
To'g'ri javob D B C B A C C D D A A A B C
73-variant "Ismoilova O`g`iloy(5 bilan 6 ni farqi yo`o`o`o`o`q)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D C A C B C A C D A D B A C B B C B D A D A A C 9
To'g'ri javob D B D C D A A B D A A C A D C B
74-variant "Hasanova Vazira"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B A A D C D B A C C C C B D D A D D A D B A A B 16
To'g'ri javob D C A B D D A C B
75-variant "Toshpo`latova Xusnida"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B D B B C C D A A C D D D B B C A B B C A B C A 20
To'g'ri javob D A C A A
76-variant "Rayimova Muxtasar"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D A C D C A D D C D B D B C D A B A B A B B C A 20
To'g'ri javob A B C A C
77-variant "Karimova Mashxuraxon (5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A D D C D B C A B D C B A B B B C C B D C D B A B 15
To'g'ri javob A D D A D A B C C A
78-variant "Odilova Ra`noxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A A A A D C B C D D C B D A C A D D B B A A D C B 21
To'g'ri javob D B C C
79-variant "Berdaliyeva Odina"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D C C B C A C A C C B A D D D B C B B C A B D D 20
To'g'ri javob D A A A C
80-variant "Shukurjonova Maxinur"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B B B A A B B A B B B A A C C C D D D A A A D D D 22
To'g'ri javob C C C
81-variant "Tursunboyeva Manzura"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C C D B D C A D B B B D A B A C C A D A B B D D 21
To'g'ri javob D A A C
82-variant "A`zamova Nilufarxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C D A C A C B A A D A C D D A A D A D C B B D A A 18
To'g'ri javob C B B C B B D
83-variant "Rahimova Iroda (5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C C B B D B A D D A C A D D B B A B D B B C D B 13
To'g'ri javob C D C D C A D A C A A A
84-variant "Abduvohidova Nazira (sanashni bilmaydi, ha, bular tomonda 25ni 2 ga bo`lish mumkin! :-( )"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C D A D A B A D C A A C D D C B A A B D D B B B C 22
To'g'ri javob B C A
85-variant "Nabiyeva Muazzam"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A D C D C B A D B A D C C B A B A A B A B D A B B 11
To'g'ri javob D A A B B C C D C D C B C A
86-variant "Salimova Shahlo"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A D C A D C B A D B C B B C C B D A D C A A B B 22
To'g'ri javob A A C
87-variant "Abduazizov Husanboy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D A C B A A C D C D A B C A B C C B D D D B A D 11
To'g'ri javob D C D B B B A C A A A C C C
88-variant "Abdusalomov Javlonbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B D D D A B B A C C A C C A C A D B D C A A B B 25
To'g'ri javob
89-variant "Abdusamadov A"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D A B C C B A C C A C D B D D B B C B B B D A A 16
To'g'ri javob C A D A A C D A D
90-variant "Jamoldinova Mashxura"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A D A B D D B C A A A C A B D C B D A B A A D C B 19
To'g'ri javob B C A D C B
91-variant "Kamoldinov Azizbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C B A A B D A D B C C A C C A D B A C C D C B A 19
To'g'ri javob B A A D D B
92-variant "Abdullayeva Zikriniso"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C D A A C D A A B B B C D A D D C C B B C A C A B 24
To'g'ri javob D
93-variant "Badalov Islombek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A C D A A B D A B C A B C D A B D D D C D C D A 11
To'g'ri javob A C C B A D A B D C B D A B
94-variant "O`rinboyev Xojiakbar"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B C B D A B B C B B D B A C A A D B C B C C C B 17
To'g'ri javob D C A A A D A D
95-variant "Sheraliyev Dilyorbek"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B D A C D B B C C B A C B A D C C B C A C C D A 14
To'g'ri javob D D B B B A A B D A D
96-variant "Jo`raboyeva Gulnoza"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B A A B B A A A C B C D B D A B C B B B C B A C D 17
To'g'ri javob C D C A D C D D
97-variant "Suyunova Hanifa"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A D C A C D A A A A D D A C D B A D A B D A B B C 20
To'g'ri javob B B C B C
98-variant "Ma`murova Umida (5 gacha sanashni bilmaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C C D B B D D C B A C B B D D C D C B A C D A B A 16
To'g'ri javob D C A B A D A B C
99-variant "Muhammadova Iqboloy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D A A B C A C A D A A B D B D B B A B A C C A D A 15
To'g'ri javob C A D C D A A B B C
100-variant "Abdunabiyeva Gulida"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C A D D C D A A D C C C D B A C B A C A B C D B 21
To'g'ri javob A B B D
101-variant "Go`furova Dilhumor"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A A D A B A D D C C C A B B C C D B A D D B D B C 20
To'g'ri javob A B C A D
102-variant "Usmonova Yulduzxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B C A D B C B C D B D A D B D C D A B A C B C A 20
To'g'ri javob A A A C C
103-variant "Omadjonova Begoyim"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A C D A C A B B B C A D A B D C D A D C D C B D C 15
To'g'ri javob D C A A B A B B C B
104-variant "Isaqova Masturaxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C C A C D C C C A D B B D D A B A B A A A C A C 20
To'g'ri javob D A D C B
105-variant "Xolmatova Go`zaloy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D D C A B A B A C D B A C D D B C B D C A A B C B 22
To'g'ri javob C A A
106-variant "Muhammadmusayeva Mohichehra"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B C D B D C A C C C D C A B D A D D B C D B A A A 20
To'g'ri javob A A B C B
107-variant "Ahmadjonova Mohidil"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D D C A A C A B A C C B A D B B C D D B B B C A D 17
To'g'ri javob A A C D D C C B
108-variant "Muhammadjonova Kimsanoy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D C D C A C C B C A C B A B A B C D D C D B B A D 18
To'g'ri javob A A C B A A D
109-variant "Hoshimova Sabina"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D A B C C A B A C A A C D D D D A A C B D C B A 21
To'g'ri javob D C C B
110-variant "Burxonova Ra`noxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A A A C C A D D D C B B D A D B A B C C C C A C A 19
To'g'ri javob B A C A B D
111-variant "Vohidova Mohinur"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B A D A B C B D A D C A A B C A D C C D B B A C 20
To'g'ri javob D B D C A
112-variant "Mutalibova Munisa"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B D A A B A C C C B D B C A D C B A B B A D B D 22
To'g'ri javob D A C
113-variant "Isroiljonova Mohlaroy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D D A A C A D B B C D C D D C D A A D B B D B A A 16
To'g'ri javob A B C D A C B C D
114-variant "Jamoldinova Durdonaxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob B D D C C A C A D A B A C D B B B D C A C A C A A 21
To'g'ri javob B B C D
115-variant "O`rinboyeva Devara"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B B A D C A A A A A D C C D D B A B A B D B C D 23
To'g'ri javob D C
116-variant "G`ulomova Shahzodaxon"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob D B A B C C B B A D D C A A C D A B A D B C C C C 14
To'g'ri javob A D B A A B B C C B D
117-variant "Hakimova D (S bilan C ni farqiga bormaydi)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A D B A A B B D S A B D B B D S B S D S A A B 15
To'g'ri javob D C A C C D C C B C
118-variant "Nabiyeva Jumagul"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob A B B B B C A C D B B D C D D C C B D C A A A D A 24
To'g'ri javob A
119-variant "Eshimova Gulsumoy"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B B A D D D B A A C B C D D A A D A C C B B C B 23
To'g'ri javob A C
120-variant "Xurmatov O`rinboy (menimcha shu bo`lsa kerak, variantga ismi sharifini yozmagan, javob varaqasiga variant nomerini.
Xullas, domla biiiir farosatini ishlatib o`zi topvosinchi, degan shekilli)"
Savol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Javob C B B A B D B A A D A A D B A A A D A C C C A A A 18
To'g'ri javob C B B C C D D